Contactar

Utilitzi aquest formulari per fer-nos arribar qualsevol consulta o comentari.

Properament ens posarem amb contacte amb vostè.
 
Escriu el text de l'imatge
 
 
Contactar
 

Avís de protecció de dades

 
L'enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l'usuari, implicarà l'acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que trobareu al peu del web de l'ajuntament de Santa Fe del Penedès. L�ajuntament de Santa Fe del Pened�s utilitzar� aquestes dades exclusivament per a la prestaci� del servei o gesti� sol�licitada. En cap cas es cedir� o comunicar� a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necess�ries per a la prestaci� del servei sol�licitat o siguin requerides per les autoritats p�bliques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglament�ries aplicables en cada moment.