Documents relacionats

Estudi avaluació (pdf, 7003.78 mb)

03 Estudi d'avaluació de la mobilitat generada

 El present Estudi d'avaluació de la mobilitat generada respon a la necessitat de donar compliment als mandats legislatius del DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei d'Urbanisme, el qual fixa en l'article 71 la necessitat que els plans d'ordenació urbanística municipal incloguin un estudi d'avaluació de la mobilitat generada.
El contingut d'aquest document es troba definit al Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada.
  • Comparteix a
Darrera modificació: 02-11-12  a les  11:24